Over de KNSV

De KNSV is opgericht op 17 november 1916. Met het doel: “tegengaan van misbruiken in den specerijhandel, het beschermen van dien handel tegen onrechtmatige en onwettige handelingen en het bevorderen van dien handel en zijne belangen in het algemeen”. Daartoe werden contractregels opgesteld waardoor levering en afname in de toekomst mogelijk werd, en zo de handel vereenvoudigde. Om geschillen op te lossen werden arbitrageregels en commissies ingesteld. 

Deze contractregels van de Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel werden nog tot aan het begin van deze eeuw gebruikt. Tegenwoordig worden geschillen tussen koper en verkoper vrijwel altijd opgelost zonder gebruik te maken van een arbitrage, de KNSV houdt dan ook geen standaardcontracten meer bij voor de handel in specerijen.

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan vaststelling van allerlei kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen, en meer recent ook aan de productieomstandigheden in de landen van herkomst. Met de keuze voor aankoop van een bepaald product bij een bepaalde leverancier wordt immers niet alleen gekozen voor een product, maar ook voor de wijze waarop het is geproduceerd, en de invloed die dat heeft op de omgeving. De KNSV zet zich in deze invloed zo positief mogelijk te laten zijn.

Jaarlijks komen de leden en donateurs bijeen tijdens de Algmene Leden Vergadering die meestal in het voorjaar wordt gehouden. Deze ALV wordt gecombineerd met een informatief onderdeel, en voor de liefhebbers een aansluitend diner. Ieder nieuw jaar wordt gevierd met een nieuwjaarsreceptie, waarbij de leden afwisselend als gastheer optreden. Werkgroepen en technische commissie overleggen verschillende keren per jaar. Ieder lid is via de KNSV indirect lid van de Europese Specerijen Vereniging (https://www.esa-spices.org/) en heeft daarmee toegang tot een netwerk specialistische kennis en informatie, alsook tot de jaarvergadering van deze ESA.

Hieronder vindt u de vastgestelde bedragen voor contributie en donatie.